Ortodoxní Muay Thai


Vyučujeme tradiční thajský box podle thajských zvyklostí, který není ochuzen o některé techniky.  Narozdíl od ringového amatérského thajského boxu či dnes oblíbených soutěží K-1 využíváme plně loktů, kolen a klinčů. U nás se naučíte Muay Thai se všemi jeho účinnými technikami.

 

Kemp thajského boxu v ČR

Kemp je zřízen v bývalém statku v Popovicích u Mariánských Lázní. Je budován po vzoru kempů v Thajsku a pochopitelně nechybí nezbytné vybavení a náčiní. Jste odříznuti od světa a všude kolem je klid a příroda. Můžete se tedy naplno věnovat sportovní přípravě.

 

Muay Boran


Muay Boran obsahuje nejen techniky úderů, úchopů, strhů, silových držení, škrcení, ale i techniku působení na bolestivé body. Hlavním úkolem tohoto umění je rozvoj návyků pro boj s ozbrojeným protivníkem. Bojovníci mohli pokračovat v boji, i když přišli o zbraň.

 

Krabi Krabong

Thajské bojové umění se zbraněmi. Nejčastější zbraně jsou párové meče, dlouhá tyč a meč se štítem. Používají se ale různé podoby uvedených zbraní nebo i jiné. Pro využití v praxi používáme převážně dřevěné tyče, a to jak v páru tak i samostatně.