nový člen

Generální sponzor PCMTP - International Police Association

Mezinárodní policejní organizace ( Intemational Police Association - IPA ) vznikla v Anglii koncem padesátých let z iniciativy pana Artura Troopa s cílem mezinárodní spolupráce v boji proti zločincům a zločinnosti. Česká sekce byla založena v roce 1992.


Vzhledem k tomu, že v současné době v České republice se na boji s kriminalitou podílí celá řada subjektů, jimž není vzhledem ke stanovám IPA umožněno být jejími členy a podílet se tak na naplňování jejích cílů, (jedná se zejména o Městské policie a pracovníky soukromého bezpečnostního sektoru), byla v roce 2001 zvolena cesta založení občanského sdružení s názvem "Klub VIP IPA", které bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 29.8.2001 pod ČJ VS/I-1/47889/01-R, IČO 26538580.

Za podpory IPA - VIP se konalo

- materiální vybavení PCMTP Gymu v Posádkovém velitelství Praha


- díky materiální a finanční podpoře IPA - VIP bylo možné otevřít přímo v Afghánistánu výcvikové sportovní centrum pro ANA a ANP. Výcvik afghánských armádních a policejních příslušníků probíhal pod vedením armádního specialisty, instruktora PCMTP, praporčíka Bc. Martina Wodeckeho (fotogalerie 1, fotogalerie 2)


- finanční podpora instruktorů PCMTP Gymu při tréninkovém pobytu v Thajsku


- podpora člena PCMTP Gymu, Michal Říhy, a celého klubu policejních odstřelovačů ve střeleckých soutěží