nový člen

O historii thajského boxu a jeho využití v silových složkách

Muay Thai neboli thajský box je tradiční, komplexní, bojový systém, který se zrodil před více než dvěma tisíci lety na území dnešního Thajska. Toto bojové umění, které je ve světě známé svou sportovní (ringovou) podobou, si klade za cíl maximální eliminaci protivníka za použití minimálních prostředků.


Systém učí nejen efektivně používat své tělo tak, aby bylo možno eliminovat případný útok protivníka, ale i s využitím veškerých dostupných prostředků převzít iniciativu, aby byl útočník zcela zneškodněný. Toho je dosahováno údery a kopy včetně použití loktů a kolen, úchopů, hodů a strhů. Používají se i nejrůznější předměty jako jsou tyče, meče, nože, palice, obušky a další.


Velký důraz je kladen na mentální stránku věci, jejíž nedílnou součástí je zvyšování psychické odolnosti, zvyšování sebedůvěry a vnitřní kázně.


Díky náročnému výcviku jednotlivec poměrně brzy dozná značného nárůsty síly, dynamiky, tvrdosti, obratnosti a rychlosti. Celkově roste všeobecná fyzická zdatnost a koordinace pohybů. Díky provádění technik na plnokontakních pomůckách (pytle a lapy sloužící k nácviku úderů plnou silou), je okamžitě získána zpětná vazba, jaký je reálný stav bojeschopnosti.


Protože tréninky a výcvik jsou vedeny profesionálně a sofistikovaně je omezeno riziko, zranění a úrazů, které hrozí při neodborném provádění.


Muay Thai je jedno z nejtvrdších a nejefektivnějších bojových umění na světě. V zemi svého vzniku je nedílnou součástí výcviku všech silových složek, díky němuž jsou schopni příslušníci tamějších sborů efektivněji vykonávat svou práci.


Cílená edukace umožňuje použít pro eliminaci protivníka všech prostředků včetně předmětů denního používání. Tento druh bojového umění dává možnost nestandardních postupů při eliminaci protivníka, všude tam, kde se nedá použít standardních prostředků např. při práci Sky Marshal nebo CPT.


Více informací o historii thajského boxu, stylech Muay Thai a mystice na stránkách www.silapaa.cz