nový člen

Program klubu - co nabízíme

 • ucelený bojový systém, včetně práce s nejrůznějšími zbraněmi a s předměty denní potřeby
 • propracovanou a zcela funkční metodiku výcviku, podpořenou více než 20-ti letou praxí zakládajících členů
 • výcvik příslušníků bezpečnostních sborů k služebním zákrokům
 • trénink civilních zaměstnanců a rodinných příslušníků, zejména pak práce s mládeží
 • reprezentace bezpečnostních sborů v ČR i zahraničí
 • přenos know-how pod "naší" taktovkou k ostatním silovým složkám + IHZ
 • zlepšení spolupráce s ostatními silovými a jinými složkami
 • iniciace střediska vrcholového armádního sportu
 • podpora efektivního využití volného času nejen rodin zaměstnanců
 • zvyšování fyzické a psychické kondice příslušníků ozbrojených sborů
 • etablace příslušníků armády do společnosti v přesahových disciplínách (sportovní činnost)
 • upevňování morálně volních vlastností
 • zvyšování způsobnosti práce ve ztížených podmínkách
 • zvyšování stresové odolnosti a prostředek na odbourávání stresu
 • možnost dobré přípravy pro bojové nasazení
 • vylepšení image bezpečnostních složek v očích veřejnosti
 • prevence sociálně patologických jevů (alkoholismus, šikana, drogové a jiné závislosti)
 • sdílení pozitivních vzorů
 • možnost rekrutace nových členů
 • sofistikovaný, centralizovaný systém s bezproblémovým transferem k dalším zájemcům