nový člen

Cíle klubu

Cílem činnosti klubu je přispívat k upevňování zdraví a discipliny, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti příslušníků bezpečnostních sborů, civilních zaměstnanců a jejich rodinných, eventuálně i dalších jiných členů sdružení.


Hlavními cíly klubu jsou

 • výcvik příslušníků bezpečnostních sborů k služebním zákrokům
 • trénink civilních zaměstnanců a rodinných příslušníků
 • zejména pak práce s mládeží
 • sportovní činnost

Našich cílů chceme dosáhnout prostřednictvím

 • pravidelných intenzivních individuálních a skupinových tréninků
 • pořádání seminářů i pro širokou veřejnost
 • systematického a soustavného vzdělávání členů klubu
 • spolupráce s jinými složkami bezpečnostních sborů
 • zabezpečením materiálními a technickými prostředky nezbytnými pro výcvik a samotné využití naučených technik v praxi
 • organizace dílčích, tématických kursů dle aktuální potřeby
 • rozvoje samostatné, plnohodnotné činnosti všech členů
 • soustavného vzdělávání instruktorů
 • vytváření pozitivních efektů ve spolupráci se všemi zainteresovanými