nový člen

O klubu

Základní náplní klubu je výuka a trénink Muay Thai - thajský box ve sportovní i v tradiční formě.


Klub organizuje a zabezpečuje sportovní, kulturní a jiné vyžití všech svých členů.


Klub sdružuje jednotlivce i družstva, kteří mají zájem vykonávat sportovní a tělovýchovné činnosti v souladu s cíli a úkoly sdružení. Klub vyvíjí činnost jak na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy, tak i na úrovni sportovní reprezentace vůči dalším organizacím a sdružením, včetně zahraničních sportovních partnerů.

Loga používaná policejním klubem

loga PCMTP